คำขวัญวันเด็ก 2565 : รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม  
29 สำนักการศึกษาร่วมพิธีไหว้ศาลพระภูมิเทศบาลนครลำปาง และพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ และหัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาลอ่าน
28 เชิญร่วมงานบวงสรวงพญาพรหมโวหาร ประจำปี 2565อ่าน
27 เทศบาลนครลำปางกำหนดจัดพิธีวางพวงมาลา พิธีสงฆ์ และบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ประจำปี ๒๕๖๕อ่าน