ไปหน้ารับหนังสือ                        
                                                    ทะเบียนหนังสือรับ   
                          ปี พ.ศ.               เดือน  
 
ใส่คำค้น (ชื่อเรื่อง)    
(หนังสือจาก)    
 เลขวันที่รับเลขหนังสือเรื่องจากผู้รับวันมอบเวลา
ดูเอกสาร164827/5/2022ลป 0017.3/ว12212การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีสำนักงานจังหวัดกนกวรรณ27/5/256500:00:00
ดูเอกสาร164727/5/2022พ.ก.ถ.3/2565ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นสมาคมพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทยสิริพร27/5/256500:00:00
ดูเอกสาร164627/5/2022อว 8603.15(กทม.)ว093ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นมหาวิทยาลัยศิลปากรมนต์ทิวา27/5/256500:00:00
ดูเอกสาร164527/5/2022ลป 0023.4/ว920ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายท้องถิ่นสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปางกนกวรรณ27/5/256500:00:00
ดูเอกสาร164427/5/2022ลป 52009/304ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา "การใช้สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน"เทศบาลนครลำปางมนต์ทิวา27/5/256500:00:00
ดูเอกสาร164327/5/2022803/2565ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้ารับการอบรมเทศบาลนครลำปางมนต์ทิวา27/5/256500:00:00
ดูเอกสาร164227/5/2022ลป 52006.06/172ส่งรายงานการประเมินตนเอง SARโรงเรียนเทศบาล 6 ชัชวาลย์27/5/256500:00:00
ดูเอกสาร164127/5/2022ลป 52006.04/301ขอความอนุเคราะห์รถมาเก็บขยะและกิ่งไม้โรงเรียนเทศบาล 4 ชัชวาลย์27/5/256500:00:00
ดูเอกสาร164027/5/2022ลป 52006.04/307ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการดำเนินการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 4 กฤตณัฐ27/5/256500:00:00
ดูเอกสาร163927/5/2022ลป 52006.04/306ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคุณภาพอาหารโรงเรียนเทศบาล 4 กฤตณัฐ27/5/256500:00:00
ดูเอกสาร163827/5/2022ลป 52006.04/305ส่งรายงานสรุปการเข้าอบรมโรงเรียนเทศบาล 4 ชัชวาลย์27/5/256500:00:00
ดูเอกสาร163727/5/2022ลป 52006.04/303ส่งบัญชีผู้อยู่เวรยามโรงเรียนเทศบาล 4 ชัชวาลย์27/5/256500:00:00
ดูเอกสาร163627/5/2022ลป 52006.04/302แจ้งขออัตราพนักงานครูเทศบาลแทนอัตราว่างโรงเรียนเทศบาล 4 สิริพร27/5/256500:00:00
ดูเอกสาร163527/5/2022ลป 52006.05/279รายงานผลการตรวจสอบรายการอสังหาริมทรัพย์โรงเรียนเทศบาล 5 กนกวรรณ27/5/256500:00:00
ดูเอกสาร163427/5/2022ลป 52006.05/278ขออนุมัติเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินวิทยฐานะโรงเรียนเทศบาล 5 สิริพร27/5/256500:00:00
ดูเอกสาร163327/5/2022ลป 52006.05/277แจ้งเรียกทำสัญญาโรงเรียนเทศบาล 5 กฤตณัฐ27/5/256500:00:00
ดูเอกสาร163227/5/2022ลป 52006.05/276รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโรงเรียนเทศบาล 5 กฤตณัฐ27/5/256500:00:00
ดูเอกสาร163127/5/2022ลป 52006.05/274ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 กฤตณัฐ27/5/256500:00:00
ดูเอกสาร163027/5/2022ลป 52006.05/275ส่งรายชื่อครูโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลโรงเรียนเทศบาล 5 ชัชวาลย์27/5/256500:00:00
ดูเอกสาร162927/5/2022ลป 52006.05/236ส่งเงินค่าของขวัญโรงเรียนเทศบาล 5 กนกวรรณ27/5/256500:00:00
ดูเอกสาร162827/5/2022ลป 52006.05/272ส่งเงินร่วมทำบุญงานศพโรงเรียนเทศบาล 5 กนกวรรณ27/5/256500:00:00
ดูเอกสาร162727/5/2022ลป 52006.01/125ขออนุมัติโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล 1ชัชวาลย์27/5/256500:00:00
ดูเอกสาร162627/5/2022ลป 52006.03/170ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 3 กฤตณัฐ27/5/256500:00:00
ดูเอกสาร162527/5/2022คค 06011(บ.1)/948ขอยืมกรวยในกิจกรรมไนท์รันแขวงทางหลวงลำปางศาธิมา27/5/256500:00:00
ดูเอกสาร162427/5/2022ลป 0023.3/ว 979โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นมนต์ทิวา27/5/256500:00:00
12345678910...
                                                                     


     @ สร้างระบบโดยสุนทร ปัญโยคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง