ไปหน้าออกเลขหนังสือ                        
 
                                                                                     ทะเบียนหนังสือส่ง   
                   ปี พ.ศ.               เดือน  
 
ใส่คำค้น (ชื่อเรื่อง)          
  

 

@ สร้างระบบโดยสุนทร ปัญโยคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง