หากไม่สามารถดูข้อมูลไฟล์ชนิด pdf ได้, สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่ here or download Adobe PDF Reader to view the file.